Älgerud
Efter Solåkra ligger Älgerud och här bor Erik och Ella Karlssons med sönerna Bernt, Ture och Tommy. Erik är son till Karlssons i Tallbolund och även Ella är från trakten. Deras HSB-hus är byggt 1950. Erik är truckförare på HSB.
*******************
Huset är ej längre kvar i släktens ägo.