Backemo
På vänster sida vägen, strax efter sågen ligger det första boningshuset. Där bor Ernst och Anna Nilsson, eller ”Lilla-Nisse” som han kallades och han var en av grundarna till stenindustrin. Dom flyttade in i sitt nybyggda hus 1936 och dom har 3 vuxna flickor, Aina, Göta och Maj. På tomten har dom ett hönshus och tuppen dom har är inte att lita på, så vi har stor respekt för den när vi går genom skogen bakom deras tomt.
När HSB övertog Stenindustrin hade Ernst hand om nyanställningar och löneutbetalningar, på den här tiden gick man runt och delade ut ett kuvert med pengar till var och en varje fredag.
När min far Arthur kom hem från millitärtjänstgöringen i Norrland på hösten 1939, åkte han bort till HSB och frågade Ernst om det fanns något jobb, han svarade - "kan du börje i mööra!" - och så blev det. Det var ju under brinnande kriget och den 2 jan 1940 kom ny inkallelseorder. Dock hade det kallats in på tok för många och efter 3 dagar fick far åka hem igen. I skuggan av kriget gick vissa industrier på lågvarv och 1944 fick HSB stänga under en månad på grund av dålig orderingång.
**************
Ernst och Anna är borta sedan länge och Backemo har bytt ägare ett antal gånger sedan dess.