Backlund
Första huset på vänster sida efter skolan är Backlund, som ligger där landsvägen gör en tvär vänsterböj. Huset är byggt omkring 1886 och byggdes om år 1926. Det fövärvades samma år av Karl och Edla Hansson som bodde där fram tills de gick bort 1949. De hade barnen Erland, Linnea och Lisbeth (Hilda) och den sistnämnda gifte sig sedermera med Erik Södling och de kom att bo i det angränsande hust Dalhem. Efter makarna Hanssons bortgång hyrder Backlund ut till sommargäster från Norrköping. Efter några år köptes fastigheten av ortsborna Rune (Lill-Kalle) Johansson och Svea Post. Senare har det varit ett antal ägarebyten.
På det högra övre fotot ses Benne Södling med sin kusin Birgitta stående bakom och till höger syster Barbros fästman Bengt Bjellert.