Bergstugan
Bergstugan är en gammal torpstuga. och den är byggd år 1890 och detta var från början enda stugan på tomten. Här bor sedan 1951 Arne och Inga Johansson med sonen Anders. Arne är son till Gunnar och Karin i Granliden medans Inga är bördig från Skåne. Arne jobbar som reparatör vid HSB:s Stenindustri. Han är en skicklig yrkesman och tillverkar t.o.m de stora kranar av stålbalkar, som sätts upp vid marmorbrotten för att hissa upp marmorblocken med. Betydligt säkrare än träkranarna som användes tidigare.
**********************
Arne har gått bort och Inga bor ensam kvar i Bergstugan.
På färgfotot ser man Bergstugan t.v. och Granliden t.h.