Björkhem
Björkhem byggdes 1905 av Fredrik Karlsson, som har barnen Svea, Sven, Ingeborg, Hildegard, Hans och Birger. Fredrik jobbade tidigare vid Marmorbruket och tillhör bröderna från Johannisberg, han levde mellan åren 1879 - 1966. Den äldsta av bröderna hette Albert och han föddes 1863 och dog 1922, han bodde kvar i barndomshemmet i Johannisberg hela sitt liv.
Fredrik har en boxer som heter Burr och det var nog en snäll hund, för jag minns inte att vi hade några problem när vi gick förbi där när vi gick till och från skolan. Däremot berättas det om när Frigge kom cyklande med hunden i koppel och det hände en liten olycka. Saken var den, att Frigge var bror med "Hjalmar i Lybeck" och dit åkte han ju ofta på besök. Men den här gången skulle han inte dit utan skulle fortsätta förbi, men det viste ju inte Burr, utan han svängde in till Lybeck som dom brukar göra! Följde blev ju att dom hamnade i diket och hunden åkte på en rejäl utskällning.
Fredrik jobbade som marmorarbetare vid Marmorbrukets brott Hagen vid Oxåker.
**************
Huset används sedan länge till sommarboende åt nya ägare.