Björkliden
Björkliden byggdes 1949 av Evald och Birgit Eriksson och dom har en son som heter Lars-Gunnar. Evald är fiskare och har sin sjöbod längst västerut nere i Kopparbo. Evald är från Timmergata och där är hans föräldrar Algot och Ingrid fortfarande bosatta. Birgit är dotter till Ivar och Selma i Hagaborg. Evald kombinerar fiskandet med det Olle i Lybeck upphörde med, nämligen att prodecera strömmingslådor bl.a. Denna verksamhet hade han till en början i en byggnad hemma på tomten, men flyttade sedermera ner verksamheten till det nedlagda tegelbruket i Timmergata.
*******************
Evald och Birgit bor fortfarande kvar i sitt hus.