Björksätra
Det här är mitt barndomshem, ett HSB-hus som byggdes 1947. Här bor far Arthur, som är född i Skräddartorp, som ligger 5 km österut vid vägen mot Kvarsebo och han är en av dem som jobbade vid HSB. Vår mor Hilda är född i Korpilombolo långt uppe i Tornedalen, några mil norr om polcirkeln!
Från vänster på tredje fotot står Conny, därefter Ove, Frank, Monica, Agnetha och Ingalill. Bokom står mor och bakom kameran far. På det fjäde kortet sitter Mor Hilda och Ages i Lövsäter längst bak och bröderna Ove, Conny och Frank framför. Det femte fotot visar en mängd av traktens barn i slänten vid Björksätra.
Längst till höger ett nyare kort och där sitter från vänster Monica, Arthur, Hilda och Conny. Bakom står Frank, Ove, Agnetha och Ingalill.
I källaren har far en svarv, som han köpt av ortsbon Olof Johansson, eller "Olle i Lybeck" som han kallas. Han har köpt Axbergs skrotupplag i Norrköping och därav innehavet av en svarv. Om jag minns rätt kostar svarven 600:- och det betalade far genom att svarva ett antal gravurnor i marmor, som Olle hade beställning på. Svarven stod kvar tills för ett par år sedan och oräkneliga är de vackra saker som tillverkats av kolmårdsmarmor i den.
Utanför husknuten går Gruvstugebacken, en ganska brant backe som vintertid är ett eldorado för kälkåkande ungar från trakten. Visserligen åker man rakt över landsvägen i full fart, men bilarna som passerar är lätträknade. Fast ibland är olyckan framme, som när Conny körde utför en brant slänt som fanns mitt i backen. Det bar sej inte bättre än att en annan kälke som också rasade ner, kom bakvänd och rände in med bakänden på meden vid hans ena ljumske. .Det blev ambulansfärd med Gösta från Sandvikens taxi till Norrköpings lasarett för en tids vård. Det hela var ganska dramatiskt och väckte stor uppståndelse.
***************
Mor gick bort 26 oktober 2001, men far bodde kvar i Björksätra fram till 2006, då han flyttade till en lägenhet i Krokek, där han fortfarande bor kvar..