Marmorbruksfoton grupper och personer

dec20
dec20.jpg


dec22
dec22.jpg


dec23
dec23.jpg


dec50
dec50.jpg


marmorbruket1
marmorbruket1.jpg


marmorbruket12
Grevinnan


marmorbruket13
Hagbrottet


marmorbruket15
Verkstadsgrupp


marmorbruket16
Grupp 1906


marmorbruket19
Kranförare


marmorbruket2
Gruppfoto


marmorbruket20
Nils


marmorbruket24
Fritz


marmorbruket35
Gustav


 

Marmorbruksfoton

2004-12-15