Dalhem
Efter Backlund kommer Dalhem. Det byggdes 1939 av åkaren Erik Södling och huset byggdes till 1947, som framgår av det högra kortet ovan. Familjen bestod av hustru Lisbeth (Hilda) och barnen Barbro och Bernt (Benne). Erik bedrev som sagt åkeri, vilket han upphörde med 1952-53, då han sålde det till Verner Åström i Sandviken. Erik jobbade med olika saker fram till 1957, då Dalhem såldes och familjen flyttade till Uppsala.
Därefter har huset bytt ägare ett antal gånger.
*************

Första kortet från vänster är från 1955 ock där står familjen samlad på trappan.
Andra kortet är taget i en sandhög bakom huset och där ser vi från vänster Leif Eriksson,
son till Seth och Runhild och dom bodde i affären.
Sedan följer syskonen Ulf och Inger (Kickan) Eriksson, som också bodde i affären.
Därefter sitter Britt Fredriksson och längst till höger Benne Södling.
På tredje kortet poserar familjen runt personbilen, en Hansa Borgward 1800.
På fjärde fotot ser Erik och Benne vid lasbilen, som är en Bedford och fotot är taget nere vid
Timmergatabryggan vid Bråviken.
Foto nummer fem visar en vinterbild på Erik och Bedforden vid Dalhem.
Näst sista kortet är taget under en söndagsutflykt med båten på Bråviken.
I båten sitter Erik, Hilda och Benne.
Sista kortet är ett skolkort från Timmergata skola. Det är från någon gång mellan 1918 - 1920.
I andra raden står två flickor i rutiga klänningar med förkläden, den vänstra av dem är Hilda Hansson,
sedermera Södling.