Den gamla dansbanan...
På 50-talet kallades berget mitt emot Lillåkra för Kolugnaberget, varför det kallades så funderade man ju inte på, men det har sin förklaring. Min far Arthur vet besked och jag bad honom skriva ner historien om denna plats, här följer hans berättelse.

Mellan Furuberg och Fjuk, fanns till slutet av 1920-talet en gammal dansbana. Där spelade bl.a. Johan i Mörkhult, Ernst i Hagaborg och Axel i Skräddartorp. Omkring 1930 kom ortsbon Watcher Johansson på idén att det gamla golvet skulle vara perfekt att bygga en isdös av. Hans idé var att tillverka glass och till det behövdes ju en isdös.

I Sandviken fanns vid den här tiden en man som hette Sixten Lundkvist, som bl.a. spelade dragspel och ordnade lokala revyer, där han häcklade kända och okända personer på orten. I Timmergata skola uppfördes varje år delar av hans revymakeri och där ingick förstås "dansbaneödet" med följande vers:
    "Glöm inte Watcher Johansson som jobbar och står i
    men dansbanan i Kopparbo han kunnat låta bli.
    Av golvet blev en isdös men skratta inte ni
    i sommar skall han bygga upp ett glassfryseri"

Watcher hade en bror som anlitades som försäljare, han stod nere vid färjeläget i Kvarebo och sålde glass. Affärerna gick väl inget vidare, för efter ett par år lades tillverkningen ner.
Men Watcher var idérik, så han gav sig på ett nytt projekt. Han köpte strömming av fiskarna i Kopparbo och skaffade 2 st 50-liters mjölksåar, som han sedan lade in strömmingen i. Den ena tillredde han kryddströmming i och den andra ansjovis. Han åkte sedan runt i sin gamla "Oakland" och sålde detta i kåkarna, tillsammans med färsk strömming.

Platsen för dansbanan och glasstillverkningen låg öde en längre tid, men i mitten av andre världskriget (1942-44) kom platsen åter till användning. Det rådde ju brist på bensin och alternativet var gengas. Axel Eriksson som var gift med Margit - dotter till Emil Stenbäck i Gruvstugan med Sköthagen - byggde på platsen 2 st kolugnar. Där tillverkade Axel och svärfadern Emil under några år träkol som sedan användes i gengasaggregaten på bilarna.
Här följer en kort beskrivning ur facklitteraturen vad träkol egentligen är:
" Kolning innebär torrdestillering av trä. Träet upphettas med starkt begränsad syretillförsel. Då avgår vatten och andra lättflyktiga ämnen som naturligt finns i trä. Mycket av det kol som finns i veden förblir oförbränt i brist på syre. Kolhalten i materialet ökar från knappt 50% i veden till över 95% i torrt träkol."
Numera är platsen där den gamla dansbanan låg igenvuxen sedan mer än ett halvsekel.
Omkring 1945 byggdes en ny dansbana vid Framnäs i Kopparbo och där spelade bl.a. Arne Johansson i Granliden, Göte Post och Bengt Karlsson, ättling till Johan i Mörkhult.