Fjällmossen
Vi fortsätter vägen upp genom de djupa Kolmårdsskogarna, förbi Lövsjön strand och efter någon halvmil är vi framme vid Fjällmossen och Skogstorp. Det här är ett litet jordbruk om totalt 5,5 har. Det har gamla anor och mangårdsbyggnaden är från år 1750 och ekonomibyggnaderna uppfördes på 1880-talet. År 1922 förvärvades gården genom köp från Erland Bergmans sterbhus. Köpare var Edvard Karlsson med maka Hanna, han född 1888 och hon 1889. Dom har barnen Gustav, född 1914 och Erik som föddes 1919. Gården kom i släktens ägo via Hannas morfar.
År 1946 flyttade dom till Tallbolund och både Edvard, Gustav och Erik arbetade innom marmorhanteringen.
Ny bonde vid Fjällmossen blev Halvar Johansson och Gullan som hade barnen Mona, Wailett, Gert, Kjell, Håkan, Urban, Tommy och Gullevi. Dom gick i Timmergata skola och hade en dryg väg till skolan. De äldsta av dem fick cykla eller gå över skogen, men när de flesta av dem började skolan i mitten på 1950-talet ordndes det så dom fick skolskjuts. Det var "Gösta i Bäcktorp" som hade uppdraget att köra dom med sin bil morgon och eftermiddag.
**************
Huset används numera till sommarbostad av nya ägare.