Fjuk
Strax efter Lillåkra går vägen upp till Skogstorp till vänster. På andra sidan landsvägen ligger Fjuks gård.
Fjukj är ett gammalt jordbruk på ca 10 har åkermark. Den kom i släkten Johanssons ägo redan 1867. Mangårdsbyggnaden uppfördes runt 1860 och ladugården ca 1880, där är plats för 7 nötkreatur. Stallet byggdes 1942 och har plats för 3 hästar.
Karl Oskar Johansson född 27/12 1864 övertog gården på arrende år 1877 av sin far Johan Petter Johansson o.h.h Stina Katarina. År 1899 ärvde Karl Oskar gården. Han gifte sig första gången 1887 med Alfrida född Karlsson och de fick barnen Elsa, Karl, Johan och Sigrid. År 1896 gifte han om sig med Hildur Augusta född Eriksson och dom fick barnen Erik, Ivar, Einar, Elvira, Gunnar och Gottfrid. Gården utarrenderades 1923 till sönerna Karl och Johan.
Sedan mitten av 1950-talet arrenderas Fjuk av Josef och Maja Karlsson, dom har en dotter som heter Inger.
***************
När Djurparken byggdes så förvärvade dom Fjuk med tillhörande areal. Vid gården anlade Djurparket sin karantänstation.