Flygfoto från 1961
Längst ner i bild ligger Björksätra och på andra sidan vägen ligger diverse vedhögar hos Ture Widerström. Ved var ju det som för
det mesta användes för uppvärmning på den här tiden. Uppe till höger ligger Gruvstugan och på andra sidan vägen ligger tillhörande
ladugård. Där står också den stora kokgryta, som HSB:s Stenindustri använde att koka slaktavfall i. Detta skulle sedan användas
till att tillverka handpasta av. Affärsidén blev ingen storsäljare, utan stannade mest på idéstadiet