Timmergata Gård
Timmergata Gård tillhörde storgårdarna i trakten. Den totala arealen var i slutet av 30-talet 682,5 ha, varav 550 var skog, 62,5 åker och 50 har betesmark. I slutet av 1930-talet bestod djurbesättningen av 8 hästar, 30 kor och ett 30-tal ungdjur. Den dåvarande huvudbyggnaden uppfördes omkring 1840 men övervåningen påbyggdes emellertid omkring 1870.
Vid ryssarnas härjningar 1719 blev gården helt nedbränd och nuvarande ekonomibyggnader uppfördes år 1870. Det finns också spår av järn och kopparmalmsbrytning på ägorna.
Timmergata tillhörde sedan 1600-talet Ållonö i Östra Stenby socken. Ännu i början av 1800-talet hade gårdarna gemensam ägare, nämligen G. A. von Ylen. År 1839 såldes egendomen med tillhörande tegelbruk till Johan Vindrufva. Den försåldes sedermera exekutivt till grosshandlare F. M. Ekdahl men 1861 återköpte emellertid von Ylen gården. Fem år senare såldes gården åter exekutivt, den här gången till Ludvig Hammarström. Dennes sterbhus sålde gården vidare år 1877 till en Rosell, som efter fyra år sålde den till kapten Karl Kristian Magnell. Under åren 1897 - 1899 hette ägarna C. J. Gustavsson och K. L. Karlsson. Sistnämnda år övertog C. J. Gustavsson ensam gården och tegelbruket.
År 1905 bildades Timmergata AB och disponent och VD var fram till 1919 tidigare nämnda C. J. Gustavsson. Hans efterträdare blev Johan Alfred Lundberg, som 1937 efterträddes av Sigvard Lundberg. Som kuriosa kan nämnas att Timmergata vid den här tiden hade telnr. 17!
Mera om Timmergata Tegelbruk på annat ställe.
Sedan mitten av 40-talet drivs gården av Sture Karlsson, med maka Britta och barnen Agneta Jan och Lena. Då uppges gården ha en areal av 600 ha, 71 åker och 529 skog. Djurbesättningen bestod då av 5 hästar och 44 nätkreatur.
Fotona visar det gamla huset t.v. och det nya i mitten. Till höger ses det nya huset på ett foto taget i juli 2004.