Fakta om Getåolyckan

 
Information om tåget
Datum Klockslag Tågnr Riktning Hastighet Vagnar Notering
1918-10-01 ca 18.59 422 Söderifrån ca 70 km/tim 10 st Ras av järnvägsbanken utmed Bråviken
 
Information om loket
Litt Nr Namn Tillverkare Tillv-år Tillv-nr Axelföljd Längd Tjänstevikt Dragkraft Skrotat
F 1200   NOHAB 1914 1020 2'C1'-4 21300 mm 87.8+55.0 ton 8.7 Mp  
 

 
Loket var av samma typ (litt F) som det på bilden ovan.