Beskrivning av Getåolyckan        

--------------------------------------------------------    

Vid Getå på linjen mellan Åby och Krokek utmed Östra Stambanan
inträffade den 1 oktober 1918 ett ras med ödesdigra konsekvenser.
Norrgående tåg nr 422 var vid avfärden från Åby ca 10 minuter
försenat och avgick klockan 18.54. Tåget drogs av lok litt F nr 1200
med 10 vagnar i kroken och ca 165 personer ombord.

På stationen i Krokek görs försök att komma i kontakt med Åby för att
efterhöra varför "Tåg ut" ej kommit, då avgångstiden från Åby redan
överskridits. Någon kontakt erhålles ej mellan Åby och Krokek, då raset
redan ägt rum. Signalkablarna var nedgrävda utmed järnvägen
och hade blivit avslitna vid rasplatsen. Tåg nr 422 avgår alltså från Åby innan
det upptäckts att förbindelsen är bruten, med följd att tåget inte kan stoppas.

Fem minuter senare vid rasplatsen tog loket ett språng rakt ut i luften
och landade i leran vid Bråvikens ursprungliga strandlinje. Loket lade
sig på höger sida och hade dragit med sig 6 av de efterföljande vagnarna.
Den 7:e vagnen, restaurangvagnen, kom att hänga över raskanten i
ca 45 graders lutning nedåt. Alla de nedrasade vagnarna slogs i spillror
och eld hade brutit ut med början vid loket.
Vid olyckan dödades 41 personer och 41 st skadades.

Meddelande om olyckan nådde Norrköpings central klockan 19.20.
Tåg nr 418 konverteras till hjälptåg och ankommer till olycksplatsen en
timma efter olyckan. Ytterligare två hjälptåg utgick från Norrköping med
sjukvagn, brandmanskap, ångspruta och militärhandräckning. Ett hjälptåg
med hjälpvagn och personvagnar utgick från Nyköping klockan 20.48.
Hjälpvagnen i Katrineholm beordrades till Åby med ett extratåg för att
sättas in i räddningsarbetet.

Lok, tender och restaurangvagn bärgades och reviderades till körbart
skick (lok litt F nr 1200 finns nu på Järnvägsmuseum i Gävle). Banan
öppnades åter för trafik den 15 december 1918 efter 2.5 månaders avstängning.

Det har senare visat sig att järnvägen eller dess personal inte kunnat läggas
till last för det inträffade. Kungliga Järnvägsstyrelsen begärdeändå av regeringen
"ett bemyndigande att ... få bisträcka de av olyckan drabbade", dvs. att ersättning
av statsmedel skulle utgå efter prövning i varje särskilt fall.