Granliden
Ovanför backen fortsätter vägen ett hundratal meter och där ligger Granliden. Det är ett äldre hus med diverse tillhörande bodar och här bor Gunnar och Karin Johansson. Gunnar byggde egenhändigt huset år 1925 då Karin och han flyttade dit. Huset moderniserades 1950. Gunnar är verkmästare vid HSB och benämns följaktligen "verkarn" i folkmun!
Vägen förgrenade sig vid Granliden i två små skogsvägar, som går vidare upp genom skogen. Den ena stigen är väl använd av oss barn när vi varma sommardagar går genom skogen upp till Lövsjön för ett svalkande dopp. Då får man gå tvärs över deras tomt, alldeles förbi husknuten för att komma på stigen i skogsbrynet. Förmodligen fanns stigen långt innan bebyggelsen kom till, så därför är det naturligt att man går här och ingen har några invändningar.
**********************
Granliden är kvar i släktens ägo men hyrs ut.
På färgfotot ser man Bergstugan t.v. och Granliden t.h.