Hagaborg
Hagaborg uppförd 1902 restaurerar 1950. Hagaborg består av två boningshus och en gammal ladugårdsbyggnad. I det ena huset bor Per Edvard och Hilda Karlsson och dottern Gunhild. Per-Edvard är en av bröderna från Johannisberg och levde mellan 1875 och 1964. Per Edvard var en av grundarna till HSB:s Stenindustri, men är numera pensionär. I det andra huset bor Ivar Johansson och dottern Margot. Ivar är av släkten Johansson från Fjuk.
Gunhild var gift med framlidne Ernst Svensson, som var bror med min farfar Axel i Skräddartorp. Ivar var tidigare gift med likaledes framlidne Selma, som var dotter till Per Edvard. Hagaborg drabbades 1945 av stor sorg, då först Ernst dog den 20 september och sedan Selma den 27 oktober.
*******************
Det är nya ägare som numera bor i Hagaborg.