Hemmet
På den här tiden kallade man detta hus för Klings, att det heter Hemmet visste jag inte förrän jag började skriva detta. Att det kallades Klings berodde så klart på att här bodde Hilda Kling, hon hade barnen Elsa, Dagmar, Aina och Elis.
Huset byggdes omkring år 1900 av Robert Karlsson, som bara bodde några år här innan han byggde Råbäck nere i Kopparbo och bosatte sig där. Robert var en av många bröder Karlsson från Johannisberg, som ligger norr om Gruvstugan och mellan Mörkhult och Lövsjön. Robert levde mellan åren 1871 och 1924.
Släkten Kling köpte huset år 1905 och huset består av två lägenheter, en ladugård av trä uppfördes år 1920 och där fanns plats för 2 kor.
På 50-talet flyttade familjen Fors in på övervåningen. Det var Bruno och Astrid, med barnen Klas, Bertil och Kristina. Bruno var från Pajala högt uppe i Tornedalen och Astrid var dotter till Hjalmar och Emma Karlsson i Hagstugan. I slutet på 50-talet flyttade dom till Oxelösund och Bruno började jobba på Järnverket där.
Fortfarande en bit in på 50-talet stod en liten kiosk kvar vid väkskälet till Kopparbo. Den drevs av Hilda Kling och där kunde man bl.a. köpa läsk (eller hette det lemonad då?) att svalka sig med.
**********************
Huset revs i början på 70-talet och tomten är numera en del av Djurparkens bilparkering.