Ingenjör Sven Eklund t.v. och Fridolf Svensson med fru
fridolf