Fr.h: Ivar "Ivar-Per" Pettersson, Gunnar "i Granliden" Johansson och dragspelare Arne "i Granliden Johansson. I mitten Okänd
Fr.v: Okänd, Fingal Andersson, Gunnar "i Lillåkera" Karlsson, Gustav "i Tallbolund" Karlsson, Sven "Engelsman" Pettersson, Arthur "i Björksätra" Svensson och
Arne "i Leonardsberg" Svensson
julkaffe