Sittande fr.v : Gullan Karlsson, Sven Eklund och Maud Trygg.
Stående fr.v: Lennart Olofsson, Gunnar Johansson, Erik Trygg, Sigvard Eriksson
och Josef Pihlström.
kontoret