Fr.v: Maud Trygg, Gullan Karlsson och Lisbeth Sandström.
Sittande fr.v: Gunnar "i Granliden" Johansson och Ivar "Ivar-Per" Pettersson.
lucia