Fr.v: Maud Trygg, Lisbeth Sandström och Gullan Karlsson.
Sittande fr.v: Okänd och Nils Karlsson. Fr.h: Okänd och Okänd.
luciorna