HSB:s Stenindustri
Första bebyggelsen på höger sida vägen är HSB:s Stenindustri AB, företaget som starkt bidrar till att folk bygger nya hus i anslutning till industrin. HSB övertog verksamheten 1939 då aktiebolaget bildades. Av männen i området är det bara ett fåtal som inte jobbar på fabriken. En stark prägel på bygden uppstår av de ljud som kommer från industrin. Dygnet runt på vardagarna och halva lördagen hörs det enformiga ljudet när ramsågarnas blad sakta äter sej ner genom marmorblocken. Även andra luftdrivna verktyg har en hög ljudnivå, som hörs dagarna i ände. På givna klockslag ljuder också den siren, som talade om när arbetet skall börja och sluta. Klockan 07.00 ljuder den första gången och 17.00 betyder signalen att arbetsdagen är till ände. Dessemellan kommer frukost och lunchsignaler. Även lördagar manas det till arbete kl 07.00 men då behöver man bara jobba till kl. 13.00. Tystnaden däremellan är nästan magisk och lite overklig, men samtidigt rofylld och befriande. Mer om fabriken kan du läsa på en särskild sida. På mittenfotot ser du traktens damer som har syjunta i matsalen vid HSB och till höger ett flygfoto från 1952 över stenindustrin och Sixten Jahrls såganläggning.
***************
De flesta av industrilokalerna är sedan länge rivna och där finns numera Kolmårdens Pall & Träembalage.