Timmergata Handel
Detta är Timmergata Handel eller Björkhult som stället egentligen heter. Huset byggdes omkring 1902 och innehåller 3 lägenheter och restaurerades och moderniserades 1947. Förutom lägenheterna inryms också Firma Timmergata Diversehandel, som det hette om man skall vara formell. Den förvärvades och drevs sedan 1951 av Sven och Ellen Gustavsson. I ungdomsåren åkte vi ofta hit på lördagar och söndagar för att köpa glass och godis. Affären var ju stängd, men vi knackade på i lägenheten och undrade om vi fick handla. Sven var lite butter och kärv, men han gick alltid ner och öppnade och lät oss köpa det vi ville ha. Liksom många andra lanthandlare benämndes han som "Knallen".
I en av lägenheterna bodde Seth och Runhild Eriksson med sonen Leif. Seth jobbade som ramsågare vid HSB.
*****************
Affären är nerlagd sedan länge och hela huset används nu som bostad.