Leonardsberg
Leonardsberg uppfördes 1914 av Axel Karlsson, ännu en av bröderna Karlsson från Johannisberg och han föddes 1883. År 1950 köpte Arne och Edit Svensson huset och dom har två flickor, Ingrid och Carina. Arne är från Skräddartorp och bror till min far och Edit är från Holmtorp nere i Kvarsebo. Arne jobbar som slipare vid HSB.
*****************
Arne och Edit bor fortfarande kvar vid Leonardsberg.