Lövhyddan
Lövhyddan gränsar till både Lövsätter och Hagstugan och där bor fröken Backlund från Stockholm. Det är ett äldre hus och det har aldrig använts till permanentboende. Fröken Backlund är violinist i Kungliga Hovkapellet och detta är hennes sommarställe.
*******************
Lövhyddan används även i dag till sommarboende, men av nya ägare.