Lybeck
Lybeck - huset med det egendomliga namnet - förvärvades av Olof och Tora Johansson år 1943 och moderniserades 1951. För Tora var huset ingen ny bekantskap, eftersom det var hennes barndomshem och byggdes av hennes far Hjalmar år 1903. Hjalmar tillhörde släkten Karlsson från Johannisberg och levde mellan 1874 - 1953. Olof var son till Alma i Hagstugan och det finns även en dotter i huset och hon heter Monika.
Olle var egen företagare och hade en liten snickerifabrik på tomten. En bit in på Kopparbovägen fanns en liten byggnad dit folk gick varje dag och kölpte mjölk. Det kallades mjölkmagasinet och det förestogs av Tora. Folk hade ju inga kylskåp, så man fick ta mjölkkrukan och gå dit och köpa dagens behov av mjölk.
När arbetsdagen var slut vid HSB så åkte far och grannen Ture ner till Olle och jobbade ett par timmar. Dom spikade strömmingslådor bl.a. Det behövdes nog drygas ut i hushållskassan, med nybyggda hus och många i familjerna! I mitten på 50-talet slutade Olle med sitt snickeri och han köpte Axbergs skrotgård på Saltängen i Nolrrköping. Till att börja med pendlade han med sin Opel Kapitän, men efter ett par år flyttade dom in till Norrköping, men dom behöll dock Lybeck. I början på 70-talet började man projektera för utflyttningen av statliga verk till Norrköping och Olles skrotgård fick stryka på foten. Dom flyttade sedermera tillbaks till Lybeck.
Det högra fotot är från Olles 50-årskalas den 11 mars 1959 i Albrektssalen i Norrköping.
****************
Huset är kvar i släkten och ägs av Monika, dock ej till permanentboende.