Malmåsen
Nu är vi tillbaka på norra sidan landsvägen och efter Widerströms hus kommer Malmåsen och här bor Axvid och Frideborg Johansson. Dom har två döttrar, Majna och Kristina. Malmåsen är ett passande namn på deras hus, för det ligger där man på 1600-talet tippade avfallet från den intilliggande järngruvan.
Axvid är snickare och dessutom vaktmästare vid vår skola i Timmergata, där han periodvis också rycker in som slöjdlärare. Han jobbar en hel del nere i Kopparbo, då han anlitas av de sommarboende där. Han har byggt deras hus själv så det är inget HSB-hus, det stod klart 1954.
********************
Nya ägare bor nu vid Malmåsen och fotot är från juli 2003.