1. Mörkhult
2. Bäcktorp
3. Sågen
4. HSB Stenindustri
5. Backemo
6. Björksätra
7. Lövsäter
8. Hagstugan
9. Lövhyddan
10. Tureborg
11. Gruvstugan
12. Bergstugan
13. Granliden
14. Malmåsen
15. Solåkra
16. Älgerud
17. Furuberg
18. Fotbollsplanen
19. Tallhyddan
20. Lillåkra
21. Den gamla dansbanan
22. Fjuk
23. Solhem
24. Soludden
25. Solberga
26. Stensäter
27. Furulid
28. Tallbolund
29. Fjällmossen
30. Hemmet
31. Kopparbo Konsum
32. Lybeck
33. Björkliden
34. Hagaborg
35. Leonardsberg
36. Björkhem
37. Timmergata skola
38. Backlund
39. Dalhem
40. Timmergata affär
41. Tegelbruket
42. Timmergata gård
43. Skräddartorp