Mörkhult
Det första stället jag ska skriva några rader om hör inte till min hembygd, utan ligger uppe i skogen när man svänger av landsvägen vid Oxåker, alltså mellan Sandviken och Gruvstugan. Stället heter Mörkhult och här bodde "Johan i Mörkhult", en välkänd Kolmårdsprofil som var en skicklig låtskrivare och dragspelare. Beskrivningen av torpet som följer nedan, kan man datera till slutet av 1930-talet.
Det här är ett gammalt torp, som i forna tider varit ett soldattorp. Detta styrks inte minst av att man på ägorna funnit mynt från Karl XII:s tid. Arealen består av 7 har åker och 7 har betesmark. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1893 och ekonomibyggnaderna omkring år 1860. I slutet av 30-talet bestod djurbesättningen av 2 oxar, 6 kor, 1 ungdjur, 1 svin och 30 höns. Torpet kom i släktens ägo redan 1753 genom Petter Persson ( född 1722, död 1801, gift med Maria Hansdotter född 1722 ). Han efterträddes av sin dotter Brita Persdotter ( född 1764, gift 1788 med Andreas Persson född 1758 ). Egendomen övergick sedermera till ders son , Petter Andersson ( född 1797 och hans hustru Anna Persdotter född 1796 ). De efterträddes av sin dotter Johanna Kristina Perdotter ( född 1837 gift 1858 med Karl August Pettersson född 1835 ). Hennes son Per August Karlsson, född 1867 övertog sedermera gården.
Nuvarande ägare Johan Albert "Johan i Mörkhult" Karlsson tillträdde gården 1923, han föddes den 30 april 1879 och är son till August Pettersson. Johan var kusin med "Robert i Råbäck", "Pelle i Hagaborg", "Hjalmar i Lybäck", "Axel i Leonardsberg" och "Fredrik i Björken". Johan var dessutom bror till "Pelle i Hagaborgs" fru Hilda, så Pelle och Hilda var således kusiner.
Johan blev 87 år och dog den 12 september 1966 på ålderdomshemmet i Sandviken.
På första bilden ser du den gamla torpstugan. Det andra fotot visar när Johan får besök av Biskop Ragnar Askmark. Det högra fotot visar att dragspelandet låg i släkten. Det är trubaduren Bengt Karlsson, vars far August var brorson till Johan.