Tre generationer från Bäcktorp - Anna, Anna-Lill och lilla Mari - på besök vid Holmtorp. T.v. Gullans morfar Oskar Karlsson.
backtorp