Småskolan vid Marmorbruket skola 1952 - 1953.
evald