Disponent Erik Lövgren framför luciatåget. fr.v. Kerstin Andersson, Kerstin Linblad, Gunnel Svensson, Gullan Karlsson och Maud Trygg.
gunnel