Sven Karlsson och Hjalmar Pettersson på trappan till Hjalmars bostad i Fagervik.
hjalmar89