Välkommen till min sida!
Jag heter Frank Svensson och bor i Norrköping.
Jag är född och uppvuxen i Kolmården, alldeles intill där Kolmårdens Djurpark nu ligger.
Här kan du läsa lite om förhållandena som rådde i bygden under min barndom och hur livet levdes på landen på den tiden.
Marmorbrytningen och järnhanteringen i Kolmårde ur historiskt perspektiv finns också att läsa om.
Lite statistik om idrott - och då främst fotboll - hittar du också här.

Källmateriel:

  • Svenska Gods och Gårdar
  • Svensk Bebyggelse
  • Boken om Marmorbruket
  • Personuppgifter från Lars Gustavsson
  • Minnesanteckningar från Arthur Svensson
  • Foton från Bengt Ljungberg
  • Foton från Christer Ericsson