Solåkra
Detta hus är lite äldre och är i två våningar och det är byggt omkring 1915. Här bodde tidigare Axel Eriksson och fru Margit. Axel startade lastbilsåkeri och dom flyttade till Krokek. Dom fick två söner, Ove och Reine. Solåkra restaurerades och moderniserades 1949 och ägs av HSB:s Stenindustri. Huset är byggt helt nära en av de gamla järngruvorna. Öppningen till gruvan är numera täckt av ett stort betonglock vilket i sin tur är täckt av gårdsgrus, så det är inget synligt som påminner om det som en gång varit.
Det används som tjänstebostad och på undervåningen bor Josef Philström, som är kamrer på kontoret.
På övervåningen bor familjen Trygg, som består av Erik och Ruth och deras son Christer. Dom är alldeles nyinflyttade här och Erik är ritare på HSB:s kontor.
******************
Tryggs köpte senare huset men numera är det andra ägare till Solåkra.