Solhem
Solhem byggdes 1918 och här bor Wera Johansson med dottern Gurli. Wera är dotter till Karl Oskar och Hildur Augusta Johansson i Fjuk och jobbar som städerska på kontoret och matsalen vid HSB och dotter Gurli jobbar som kontorist vid HSB. Gurli gifte sig med Bertil Lundberg från Gruvstugan och fick sonen Stefan. Bertil jobbade först vid brottet i Hagstugan, men utbildade sig sedermera till polis och dom bosatte sig i Nyköping.
****************
Numera bor Gurli och Bertil permanent vid Solhem.