Soludden
Här bor två äldre familjer, dels Karl och Alma Johansson på undervåningen och Johan Johansson och Elsa Pettersson på övervåningen. Dom äger och drev tidigare Fjuks gård som består av den odlingsmark som finns runt omkring. Dom arrenderar ut jordbruket men har reserverat den tomt där de nyligen byggt detta hus.
Det högra kortet är från Almas 50-årsdag, hon föddes den 23 augusti 1886 i Lunda församling i Södermanland och dog den 1 maj 1977. Kortet knäpptes av Fröken Backlund i Lövhyddan och det tog en evinnerlig tid med grupperingen innan hon var nöjd. Allt enligt Gurli Johansson, som är med på fotot och hjälpt till att identifiera alla.
***************
Soludden har numera nya ägare och fotot på huset till vänster är från juli 2003 och det högra från oktober 2004.