Stensäter
Stensäter byggdes 1912 och blev tillbyggt 1928 och här finns också en liten ladugård som tidigare inrymde ett par kor. Här bor Arvid och Emma Eriksson och Arvid jobbar som smed vid HSB:s Stenindustri. Arvid och Emma är föräldrar till Berta i Solberga och Bertil i Furulid.
**************
De gamla byggnaderna är rivna och en modern villa är uppförd på tomten.