Tallhyddan
Detta HSB-hus byggdes 1948 av Ruben Hansson med familj. Dom kom hitflyttande från Norrland, men efter ett par år blev hemlängtan för stark och de flyttade tillbaka dit upp.
Här bor nu Gottfrid och Ingrid Johansson med sonen Björn. Som så många andra som heter Johansson i trakten är Gottfrid av släkten Johansson från Fjuk. Gottfrid jobbar vid HSB där han går treskift i ramsågarna.
****************
Ny ägare bor numera i Tallhyddan.